เครือข่าย ตัวแทนหุ้นลม logo affiliateรับแผนรายได้สูงสุดถึง 50%
รับค่าคอมมิชชั่นและเงินเดือน
Beginner
สมาชิก 5
ยอดเสียสมาชิก
1 - 250,000
30%
เงินเดือน
10%
สูงสุด 10,000
Agent
สมาชิก 51
ยอดเสียสมาชิก
250,000 - 1M
35%
เงินเดือน
20,000
Master
สมาชิก 101
ยอดเสียสมาชิก
1M - 2M
40%
เงินเดือน
30,000
Senior
สมาชิก 201
ยอดเสียสมาชิก
2M - 3M
45%
เงินเดือน
40,000
Super
สมาชิก 301
ยอดเสียสมาชิก
3M - 4M
50%
เงินเดือน
50,000
รับส่วนแบ่งจากลูกข่าย
ในเครือเอเย่นหุ้นลมอีก 5%
สมาชิกฝากครั้งแรก 300
คุณรับทันที 100 บาท